Bảng giá phần mềm

Ghi chú:

Đối với dữ liệu tài chính, phí trên đã bao gồm dữ liệu 10 năm gần nhất và dữ liệu cập nhật mới mỗi ngày

Dữ liệu chỉ được sử dụng trên 1 dự án website/nền tảng của quý công ty. Trong trường quý công ty sử dụng cho 2 dự án trở lên thì xin vui lòng liên hệ WiGroup để được điều chỉnh phương án báo giá.

Báo giá áp dụng cho mục đích Sử dụng nội bộ/ Hiển thị đại chúng miễn phí. Nếu ngoài phạm vi sử dụng này vui lòng cung cấp thêm thông tin về phạm vi cho phép người dùng truy xuất dữ liệu, phát triển công cụ đầu tư thông qua data phái sinh như thế nào, mức độ thu phí người dùng...?

Bản báo giá tính theo gói mặc định được thiết kế phù hợp nhất với nhu cầu của quý khác hàng.Tuy nhiên, quý khác hàng có thể điều chỉnh theo nhu cầu và giá sẽ được tính toán lại theo những điều chỉnh mới nhất.